3 Fonteinen

Na tvorbe nášho lambiku sa podieľa mnoho ľudí, každý s vlastným remeslom a vášňou. Na obilných poliach, v ovocných sadoch, v pivovare, v sudovni a ďaleko za nimi... Kultúra lambiku žije vďaka charakteru(om). Ľuďom, ktorí každý deň pracujú na tom, aby udržiavali krásne tradície. Ľudia s príbehmi z minulosti a súčasnosti. A tieto príbehy radi rozprávame.

Zdroj: https://www.3fonteinen.be/en/our-story/